Ar-Ge Nedir?

Algan Yazılım ve Arge Bilinci

Algan Yazılım, ülkemizin ekonomik kalkınma modeline uygun bir politika izleyerek faaliyetlerinin temelini Ar-Ge çalışmalarına dayandırmıştır. Sektörel bazda yeni fikirlerin ürünlere dönüşmesi ile elde edilen katma değer hem firma değerini artırmak da, hem de ekonomik düzeyde daha rahat hariket kabiliyeti kazandırmaktadır. Bu kazanımlar bir çok projede yaşanmış tecrübelere dönüşmesi, Ar-Ge mantığının kurumsal yaklaşımlara yerleşmesinde en önemli ayağı oluşturmaktadır.

Ar-Ge faaliyetlerimiz ve yönetim

1- Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmalar yapılır. Bu konuda sadece konu ile ilgili ön bilgi toparlanmaz, erişim imkanı olan uzmanların listesi de temin edilir. Uzman kavramı bir başka firmayı tarif edebileceği gibi üniversite araştırma personellerini de adreslemektedir. 

2- Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.

3- Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.

Arge Yaklışımlarımız

1- Artımlı Arge çalışması

2- Radikal Arge çalışması

3- Temel Arge çalışması

4- Uygunluk çalışması

5- Müşteri destek çalışması

 

 

Hayvancılık Sektörü İçin Çözümlerimiz

 • Sürü Yönetim Sistemleri
 • Sürü Yönetim Yazılımı
 • Rasyon Hazırlama Programı
 • Pedometre
 • Süt Takip Paneli
 • Kemer Kimliklendirme
 • Bireysel Yemleme
 • Sağım Odaları
 • El Terminalleri
 • Mastisit Pençesi
 • Herkes İçin Pedometre

Daha Fazlası

EBYS Çözümlerimiz

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • İş Akışı Yönetimi
 • Hukuk İşleri Modülü
 • Meclis ve Encümen Modülü
 • Multimedya Arşivi
 • Dinamik Cari Arşiv
 • Belge Takip Sistemleri
 • Mobil Uygulama
 • Ayıklama - İmha
 • E-imza ve Mobil İmza


Daha Fazlası